Κατοικία σε ιστορικό τόπο

Κατοικία σε ιστορικό τόπο

Πρόκειται για μόνο κατοικία που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές , που διέπονται τους κανόνες ενός προστατευμένου και χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου. Την Χριστιανική γειτονία της Κυριώτησσας στην Βέροια .Εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες επιτροπές ,που θεσπίστηκαν για την προστασία των ιστορικών τόπων στην Ελλάδα και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις μορφολογικές και οικοδομικές ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Βέροιας .Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια διώροφη κατοικία με υπόγειο που πληρεί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης ,προσαρμοσμένες στους  τοπικούς μορφολογικούς , καλλιτεχνικούς και αρχιτεκτονικούς τύπους .Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν υλικά όμοια με των υπολοίπων υφιστάμενων διασωθέντων κτισμάτων .Η ογκοπλασία , η τυπολογία ,η μορφολογία και η εικαστική-διακοσμητική ,των παραδοσιακών κτισμάτων της αστικής κατοικίας της Βέροιας, εφαρμόστικε σε μία σύγχρονη κατοικία με σεβασμό και αγάπη για τον τόπο και την ιστορία του .

Info

  • Date : 29.10.2016