Κατοικία στην Κυριώτησσα της Βέροιας

Κατοικία στην Κυριώτησσα της Βέροιας

Πρόκειται για διώροφη μονοκατοικία με υπόγεια θέση στάθμευσης . Το κτήριο μελετήθηκε σύμφωνα με προδιαγραφές που διέπονται απο ειδικές αποφάσεις   λόγω της θέση του σε “προστατευμένο ιστορικό τόπο” . Ειδικές εγκρίσεις από αρμόδιες για την περιοχή  επιτροπές, ενέκριναν την μελέτη και την ανέγερση αυτής της κατοικίας. Η ειδική τυπολογία και μορφολογία των κτισμάτων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Βέροιας , όπως διασώθηκε σε διατηρητέα κτίσματα και όπως αποτυπώθηκε, καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα .Η κατοικία προσπαθεί να ενσωματωθεί με συνέπεια ,στην αρχιτεκτονική του περιβάλλοντα χώρου της γειτονιάς και της πόλης ευρύτερα   . Βρίσκεται σε ένα γωνιακό προνομιακό οικόπεδο στην γειτονιά της Κυριώτησσας στην Βέροια και διαρθρώνετε σε 3 επίπεδα .Το υπόγειο, που στεγάζει θέσεις στάθμευσης και βοηθητικές χρήσεις , το ισόγειο που στεγάζει χρήσεις ύπνου και φιλοξενίας και τον όροφο με χρήσεις διημέρευσης .